Dutch

English

Voorpagina > Over ETG > Focus        

ETG Focus

ETG heeft als doel om de energietransitie in Nederland te bevorderen door het ondersteunen en verbinden van regionale initiatieven. De figuur hieronder geeft de relevante spelers weer en de focus van ETG.


Focus ETG


Wij gebruiken onze kennis van duurzame technologieën, financiën, regelgeving en ondernemerschap om lokale energie initiatieven te ondersteunen bij het maken van heldere en haalbare plannen, de selectie van leveranciers en het realiseren van financiering. Onder lokale energie initiatieven vallen de activiteiten van lokale energiecoöperaties in de bebouwde omgeving, organisaties die zich richten op decentrale elektricteitgeneratie en bedrijven die door lokale maatregelen het energiegebruik in de waardeketen van leverancier tot klant willen verduurzamen.

Naar onze overtuiging bieden deze lokale energie initiatieven aanzienlijke groeimogelijkheden voor de cleantech maakindustrie, de bouw- en installatiesector en (nieuwe) energiebedrijven, waarmee een belangrijke bijdrage geleverd kan worden tot de regionale economische groei en werkgelegenheid. Dit sluit aan bij de ambities van de diverse regionale 'revolverende' fondsen die in ontwikkeling zijn en een grote rol kunnen spelen door in (aanvullende) financiering te voorzien.

Centrale en regionale overheden zouden deze ontwikkeling kunnen ondersteunen door een consistent lang termijn beleid te voeren waarin een 'gelijk speelveld' wordt gecreëerd voor hernieuwbare energie en lokale energieproductie. We denken dat een integrale visie van belang is om de publieke-private samenwerking op dit terrein te stimuleren en kunnen helpen om die vorm te geven.

    Copyright 2013 Energy Transition Group BV - All rights reserved   Sitemap   Voorpagina