Dutch

English

Voorpagina > Over ETG > Gereedschapkist        

ETG Gereedschapskist

ETG baseert zijn analyses en adviezen zoveel mogelijk op harde, objectiveerbare informatie en degelijke technisch-economische modellen. Wij hebben daarvoor een 'gereedschapskist' ontwikkeld van databases en modellen. Voor het onderhoud en de verificatie van de gereedschapskist werken wij samen met universiteiten en onderzoeksinstituten.

ET DSS

Het ET DSS (Energy Transition Decision Support System) omvat databases met technische, financiële, markt- en bedrijfsgegevens voor de voornaamste energietechnologieën en energiestatistieken per land. Het systeem bevat diverse modules met rekenmodellen voor energieconsumptie en -productie en een model voor de energietransitie per land of regio. De energiestatistieken worden verzameld uit diverse internationale bronnen (IEA, Wereldbank, OECD, EuroStat, CBS). Ter illustratie is hieronder het 'dashboard' van het ET DSS afgebeeld.


ET-DSS


ET Wijkmodel

Het ET (energie transitie) wijkmodel combineert technisch-economische modellen voor de energiehuishouding van gebouwen met die van energiesystemen centraal in de wijk. Voor de gebouwen zijn de EPA (Energie Prestatie Advies) modellen als uitgangspunt genomen. De centrale infrastructuur kan gemodelleerd worden door de selectie van individuele modules voor zon PV, windturbines, biovergisting, warmte koude opslag (WKO), warmte uit tuinbouwkassen, de productie van olie en gas uit afval en biomassa en de productie van elektriciteit en warmte in een WKK (warmtekracht koppeling) installatie. Het model rekent alle massa en energiebalansen door en vergelijkt de kostenprojecties met de huidige energielasten. Een schematische weergave van de modellogica is in de onderstaande figuur weergegeven. Voor een inleidende presentatie over het ET wijkmodel klik hier (PDF document).


ET district model


    Copyright 2013 Energy Transition Group BV - All rights reserved   Sitemap   Voorpagina