Dutch

English

Voorpagina > Projecten        

Projecten en presentaties
 • High Level Business Case 'Energiecoöperatie DE Ramplaan'

  Opdrachtgever: Gemeente Haarlem & Stichting DE Ramplaan

  Projectbeschrijving: Integrale en kwantitatieve studie naar de technische en financiële haalbaarheid van de transitie naar een volledige en duurzame energie zelfvoorzieningvan in een woonwijk van bestaande bouw. De mogelijke aanpassingen aan de woningen (isolatie, lage temperatuur ruimteverwarming, warmtepomp in combinatie met een gesloten WKO, zon PV & zonneboiler) en mogelijke inrichting van een centrale wijk infrastructuur (Zon PV, windturbine(s), tuinbouwkassen, biomassa en energie-terugwinning uit afval en rioolstromen d.m.v. hoge-druk anaerobe biovergisting en thermisch/katalytisch kraken) zijn in samenhang, zowel technisch als economisch geëvalueerd. Twee hoofdscenario's zijn in detail doorgerekend. In het 'All electric' scenario wordt de energievraag, inclusief ruimteverwarming en warm tapwater, voorzien door elektriciteit, welke duurzaam in de wijk wordt gegenereerd. In het 'Maximaal duurzaam' scenario worden zowel elektriciteit als warmte duurzaam in de buurt opgewekt. Hierbij wordt niet alleen de directe energievraag (d.w.z. de elektriciteit en warmte voor de gebouwen) verduurzaamd, maar ook de indirecte energie nodig voor de verwerking van het afval en afvalwater door deze lokaal te behandelen en daarbij de resterende chemische en thermische energie terug te winnen. De afhankelijkheden van wet- en regelgeving (i.h.b. energiebelasting en netwerkkosten) zijn expliciet gemaakt d.m.v. een gevoeligheidsanalyse. Deze studie vormt een eerste stap op de route naar een duurzame, lokale energievoorziening in de wijk. Het geeft aanbevelingen voor de vervolgstappen en aanbevelingen per technologie om de leveringszekerheid te bevorderen en uitvoeringsrisico's te beheersen.

  ETG bijdrage: Project management, modelontwikkeling, technisch-economische analyse, rapportage en communicatie.

  Status: Afgerond.

  Documentatie: Voor een samenvatting klik hier (PDF document). Wij sturen u graag een digitale versie van eindrapport 'High Level Business Case Energiecoöperatie DE Ramplaan' (PDF document). Klik hier om het document aan te vragen. • Lezing 'Cleantech Companies through the Valley of Death'

  Projectbeschrijving: Lezing voor het Technisch Economisch Gezelschap (14 mei 2012) en de VU masterclass 'Energy System Transitions' (17 januari 2013) . De energie transitie, de mogelijkheden tot het realiseren van 'groene groei' en uitdagingen voor cleantech bedrijven om de 'vallei des doods' te passeren worden besproken aan de hand van twee specifieke 'case studies', te weten Darwind (Offshore wind turbines) en Helianthos (dunne film zon PV). Op basis van de 'geleerde lessen' wordt een aanbeveling gedaan voor het inrichten van publiek-private samenwerking om een groter maatschappelijke rendement te realiseren op groene innovaties.

  Documentatie: Wij sturen u graag een digitale versie van de presentatie 'Cleantech Companies through the Valley of Death' (PDF document, Engelstalig). Klik hier om het document aan te vragen.

    Copyright © 2013 Energy Transition Group BV - All rights reserved  – Sitemap  – Voorpagina