Dutch

English

Voorpagina > Visie > Overzicht        

Overzicht

De transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen is in onze visie noodzakelijk, haalbaar een aantrekkelijk. De 'Trias Energetica' (energiebesparing waar mogelijk, maximaal gebruik van hernieuwbare energie en de hoogste energie efficiëntie voor het resterend gebruik van fossiele brandstoffen) kan goed samengaan met de 'Trias Economica' (innovatie, economische 'groene' groei en creatie van nieuwe banen).


Focus ETG


Lokale energie-initiatieven van bedrijven en burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie omdat decentrale energieproductie in toenemende mate kan concurreren met centrale energieproductie en omdat lokale initiatieven betere in staat zijn om het vereiste maatschappelijk draagvlak te creëren. Een consistent en stabiel overheidsbeleid is van belang om lokale initiatieven te faciliteren en af te stemmen met de ontwikkeling van de centrale energievoorziening.

Verder lezen

Stellingen: Weergave van onze 'huidige' visie en een uitnodiging om daarop te reageren.

Energietransitie in Nederland: Er is een trendbreuk nodig om de nationale doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 te realiseren. Hoe gaan we dat doen en wat kunnen lokale energie-initiatieven daar aan bijdragen ?

Elektriciteitkosten: Hoe zullen de werkelijke kosten van elektriciteitgeneratie op basis van kolen, aardgas, biomassa, wind en zon zich in de komende decaden ontwikkelen en wat betekent dat voor de optimale mix ?

Groene groei: Hoe kan onze economie profiteren van de kansen die de snel groeiende markt van duurzame energietechnologie biedt ?

Lokale energie: Wat is er technisch en financieel haalbaar en wat kan de overheid doen om dit te stimuleren ?

    Copyright 2013 Energy Transition Group BV - All rights reserved   Sitemap   Voorpagina