Voorpagina

Wie wij zijn

De Energy Transition Group (ETG) is in 2013 opgericht als een netwerkorganisatie van ondernemers die de overgang naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening willen versnellen. Wij initiëren en ondersteunen projecten die (in potentie) een grote bijdrage tot de energietransitie kunnen leveren. Ons team bestaat uit mensen met een exacte achtergrond en een brede ervaring met de ontwikkeling van bedrijven en projecten in de energiesector. Wij willen onze technische, economische en financiële kennis inzetten om bij te dragen aan een duurzame wereld.

Wat wij doen

ETG levert onafhankelijk advies over het ontwikkelen, financieren en exploiteren van duurzame-energie-projecten in de gebouwde omgeving en de industrie.
Met onze kennis en ervaring op een breed scala van duurzame technologieën, haalbaarheidsanalyses, aanbestedingen en uitvoeringstrajecten ondersteunen wij bedrijven, energie coöperaties, gemeenten en regionale initiatieven. Wij helpen bij het maken van solide en haalbare plannen voor de inrichting van fossielvrije energiesystemen. Wij kunnen de implementatie van die systemen begeleiden en, na oplevering, de prestaties monitoren.

Visie

Versnelling van de energietransitie is nodig om de wereld leefbaar te houden. De gebouwde omgeving en de industrie zijn samen verantwoordelijk voor ca. 2/3 van de CO2 uitstoot in Nederland. Met goed gekozen energiemaatregelen kunnen deze sectoren niet alleen een grote maatschappelijke bijdrage leveren, maar ook geld besparen. De kost gaat daarbij wel voor de baat uit. Een goed onderbouwde technische, economische en financiële haalbaarheidsanalyse is essentieel om de investeringen op de korte en de langere termijn in samenhang te doen.

Onze werkwijze

ETG baseert zijn analyses en adviezen zoveel mogelijk op harde, objectiveerbare informatie en degelijke technisch-economische modellen. Als ‘gereedschapskist’ gebruiken wij daarvoor de door ons ontwikkelde LEAP (Local Energy Analysis & Planning) software. Daarmee weet u welke energiemaatregelen uitvoerbaar zijn, wat die gaan kosten en wat deze aan besparingen gaan opleveren. Wij kunnen vervolgens de uitvoering van het gehele verduurzamingsproces begeleiden of u ondersteunen bij één of meerdere stappen.

Diensten

ETG levert de volgende diensten het ontwikkelen, financieren en exploiteren van duurzame energie-projecten in de gebouwde omgeving en de industrie:

Inzicht

 • Inzicht in energieverbruik
 • Haalbaarheidsanalyse van energiemaatregelen
 • Routekaart naar energieneutrale operatie

Uitvoering

 • Subsidieaanvragen
 • Financiering
 • Aanbesteding
 • Projectmanagement
 • Communicatie

Beheer

 • Monitoring
 • Rapportages
 • Optimalisatie

Gereedschap

LEAP software voor technisch-economische analyse van:

 • Zonnestroom projecten
 • Energietransitie sportverenigingen
 • Energietransitie wijken & bedrijventerreinen