Uitvoering

Uitvoering

Wij kunnen de uitvoering van het gehele verduurzamingsproces begeleiden of u ondersteunen bij één of meerdere stappen:


Subsidies aanvragen:

 • Investering: ISDE, BOSA, …
 • Exploitatie: SDE++, SCE
 • Provinciale regelingen

Financiering:

 • Schuldfinanciering
 • Participatie o.b.v. SCE voor energiecoöperaties en VVE’s
 • Eigen vermogen

Aanbesteding:

 • Opstellen offerteuitvraag
 • Benaderen van leveranciers
 • Offerte beoordeling

Projectmanagement:

 • Projectplan
 • Documentatie
 • Inspectie bij realisatie

Communicatie:

 • Productie presentaties
 • Ondersteuning bij bijeenkomsten met deelnemers