Inzicht

Inzicht

Door metingen en modellering leveren wij inzicht in het huidige energieverbruik en de technische en economische haalbaarheid van diverse energiemaatregelen:


Analyse huidige energiehuishouding (0-scenario):

 • Meten van het energieverbruik
 • Modellering van het huidige gas- en elektriciteitsverbruik op basis van de gebouw- en installatiegegevens en het gebruik van de faciliteiten
 • Benchmarking van het energieverbruik t.o.v. vergelijkbare organisaties

Technische en economische doorrekening energiemaatregelen:

 • Besparingsmaatregelen:
  • Isolatie
  • Energiezuinige verlichting
  • Vervanging elektrische apparatuur
 • Duurzame opwek:
  • Zonnepanelen
  • Zonnecollectoren
  • Aardwarmte
 • Vervanging installaties:
  • WW/LW/LL Warmtepompen
  • Hybride oplossingen

Opstellen van ‘Routekaart’ op basis van uw keuzes:

 • Fasering van de geselecteerde energiemaatregelen
 • Doorrekening van verbruik en besparingen
 • Financiering o.b.v. subsidies, leningen, participatie en eigen vermogen
 • Business case(s) met rendement en terugverdientijden
 • Rapportage conform wettelijk informatieplicht (EML)