Visie

Versnelling van de energietransitie is nodig en mogelijk

Versnelling van de energietransitie is nodig om de wereld leefbaar te houden. Een trendbreuk is vereist om de CO2 concentratie in de atmosfeer niet boven de 450 ppm te laten stijgen en daarmee de opwarming van de aarde beneden de 2℃ te houden. Met een aandeel van 14% duurzame energie (in 2020) behoort Nederland tot de hekkensluiters van Europa. Dat moet beter en kan beter.

De gebouwde omgeving en industrie doen er toe

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ca. 25% van de CO2eq uitstoot in Nederland. De industrie voor ca. 40%. Het overige deel komt van transport (ca.19%) en landbouw (ca.16%). Met goedgekozen energiemaatregelen voor gebouwen en industriële processen kan een grote bijdrage geleverd worden tot de verduurzaming van Nederland.

Als je raak wilt schieten, moet je eerst richten

Energiemaatregelen kunnen financieel zeer rendabel zijn, maar de kost gaat altijd voor de baat uit. Door het opstellen van een routekaart van energiemaatregelen kunnen investeringen op de korte en de langere termijn in samenhang worden gedaan en wordt het beste resultaat gehaald. Een goed onderbouwde technische, economische en financiële haalbaarheidsanalyse is daarbij essentieel om verstandige beslissingen te nemen en verrassingen in de uitvoering te voorkomen.

Draagvlak vereist een eerlijk en solide verhaal

Wanneer er sprake is van meerdere stakeholders is het essentieel om te zorgen voor een breed draagvlak. Heldere communicatie, transparantie en ruimte voor ieders inbreng is daarbij van groot belang, maar niet voldoende. Zorg dat de inhoud klopt. Een solide verhaal en een eerlijke verdeling van de kosten en baten zijn primair.

Als het niet uit kan, is het tijd voor nieuw beleid.

Aan groene verhalen hebben we geen gebrek, maar niet alle plannen zetten zoden aan de dijk en vele andere plannen worden niet of te laat uitgevoerd. Er zijn vele barrières die hierbij een rol spelen. Om deze te overwinnen is het essentieel dat investeringen zich in 5 tot 10 jaar laten terugverdienen en dat subsidies en regelgeving voorspelbaar zijn. De overheid zit met het stellen van normen, het innen van belastingen en verstrekken van subsidies aan de meeste ‘knoppen’ van de business case. Het moet daarmee zorgen dat investeringen die bijdragen aan collectieve maatschappelijke doelstellingen ook lonend zijn.

Als je het niet kan uitleggen, heb je het zelf niet begrepen

Het opstellen van een goed onderbouwde routekaart van energiemaatregelen is specialistenwerk, maar het mag van hen gevraagd worden om de resultaten zo simpel als mogelijk (maar niet simpeler dan dat) te presenteren, zodat iedereen de aanbevelingen (met een beetje inspanning) kan begrijpen.